ไฟล์OPC UA Serverสำหรับติดต่อกับ Power Meter M-System 53U
Home
ไฟล์OPC UA Serverสำหรับติดต่อกับ Power Meter M-System 53U PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 28 March 2014 15:58

Power Meter ยี่ห้อ M-System รุ่น 53U สนับสนุน Modbus RTU และมีพารามิเตอร์จำนวนมาก เราสามารถใช้ ICONICS OPC UA KEPServerEx V5 ติดต่อกับ Power Meter รุ่นดังกล่าวได้

หลังเปิดไฟล์คอนฟิกของOPCสำหรับ53Uด้วยICONICS OPC UA KEPServerEx V5 แล้วให้แก้ไข Communication Setting

image

และ Modbus ID ให้ตรงกับที่ใช้งาน

image

หากต้องการเพิ่มจำนวน Power Meter ให้คัดลอกDeviceชื่อ53U_1เพื่อสร้างDeviceใหม่ที่ติดต่อกับPower Meterตัวใหม่ และกำหนด ID ให้ตรงกับ Power Meter ใหม่นั้น