Home
ลดค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรมด้วย ICONICS Solution PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 19 June 2009 15:53

image โรงงานและหน่วยงานเกือบทุกที่ต้องมีการใช้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการระบบภายในเช่นระบบรายงาน ฐานข้อมูล แอพลิเคชั่นบางอย่าง และบ่อยครั้งที่การเขียนโปรแกรมสร้างค่าใช้จ่ายสูง แก้ไขและพัฒนาลำบาก และเมื่อมองในแง่การควบคุมแบบองค์รวม การเขียนโปรแกรมไม่สะดวกในการนำมาอินธิเกรตเข้ากับระบบควบคุมการผลิตหรือระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน เนื่องจากปัญหาในด้านเทคนิคและความสามารถของโปรแกรมเมอร์ในการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของระบบ

ซอร์ฟแวร์จาก ICONICS ที่มีชื่อว่า BridgeWorX สามารถขจัดปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมได้ โดยสามารถใช้วิศวกรระบบหรือ บุคคลากร IT ทั่วไปเพื่อสร้างระบบการควบคุมแบบองค์รวมได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมโค้ดเลย

รูปที่ 1

 

ความสามารถหลักของ BridgeWorX ประกอบไปด้วย

 • สามารถสร้าง Flow หรือ Transaction เพื่อควบคุม PLC, DCS, Controller, Remote I/O, Router, Printer, UPS, IT Device ต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูล เช่น MS SQL Server, MS Access, MS Excel, MySQL และ ERP เช่น SAP, Oracle เป็นต้น ให้สามารถทำงานตามเงื่อนไขหรือกระบวนการทำกำหนดได้ ทำให้สามารถควบคุมกระบวนการในองค์กรได้อย่างครอบคลุม ที่ซอร์ฟแวร์และโปรแกรมมิ่งต่าง ๆ ยากที่จะกระทำได้
 • ตั้ง Schedule เพื่อสั่งงให้ Transaction ที่สร้างขึ้นทำงานได้
 • สร้างเงื่อนเพื่อสั่งให้ Transaction ที่สร้างขึ้นทำงานได้
 • สามารถเรียกใช้ Store Procedure จากฐานข้อมูลได้ สามารถสร้าง SQL Command ด้วย Wizard  เพื่อใช้งานกับฐานข้อมูลแบะ ERP ทำให้สะดวกในการควบคุมและเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและ ERP
 • เรียกใช้งาน .Net Application และ Web Service ได้ ทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถนำโค้ดที่สร้างขึ้นมาใช้งานได้แบบ Re-usable ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่ทุกครั้ง สะดวกต่อการสร้างระบบงานที่มีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่
 • ควบคุมการรับส่งไฟล์ไปยัง WebServer และ FTP Server ได้

 

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Hardware แม้จะต่างยี่ห้อ ต่างเทคโนโลยี

ให้สามารถคุยและทำงานตามเงื่อนไขจากBridgeWorXได้แบบรวมศูนย์

ทำให้ทุกระบบทำงานอย่างสัมพันธ์กัน ง่ายต่อการออกแบบ

เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนด้านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เปิดกว้าง

 

 • แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล
 • แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลและ Hardware

image

รูปที่ 2 การสร้าง Transaction เพื่อควบคุมการทำงาน ทำได้ง่าย ไม่ต้องอาศัยความรู้โปรแกรมมิ่ง

จากรูปที่ 2 จะพบว่าวิศวกรระบบ (Process Engineer) หรือพนักงานด้าน IT ก็สามารถสร้างระบบควบคุมแบบองค์รวมเพื่อควบคุม Hardware, Database และ IT Device ได้ง่าย ปรับแก้ได้สะดวก ใช้เวลาไม่นาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนพัฒนาและMaintainระบบได้อย่างยิ่ง

ควบคุมและเข้าถึงจากเครื่อง PC อื่น ๆ ผ่านเว็บได้

image

รูปที่ 3 การควบคุมและคอนฟิก BridgeWorX ผ่านเว็บ

จากรูปที่ 3 เป็นการควบคุมหรือแก้ไขเงื่อนไขในการทำงานของ Transaction ต่าง ๆ ผ่านเว็บ ทำให้วิศวกรและIT Officer สะดวกในการรีโมตจากที่ต่าง ๆ ในโรงงานเพื่อแสดงสถานะการทำงานหรือควบคุมแก้ไข

BridgeWorX เหมาะกับงานประเภทใด

BridgeWorX เหมาะกับงานควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบงานฐานข้อมูลหรืองานที่ต้องอาศัยการโปรแกรมต่าง ๆ ดังเช่น

 • BATCH Control เช่นการเชื่อมโยงสูตรการผลิตหรือ Recipe จากฐานข้อมูลที่มีอยู่มาควบคุมกระบวนการทำงานของ PLC, Controller และ Remote I/O ต่าง ๆ หลากหลายแบบให้ทำงานสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
 • งานควบคุมกระบวนการหรือฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ยากต่อการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลหลากหลายแบบให้ประมวลผลข้อมูลลัพธ์จากฐานข้อมูลเหล่านั้น หรือมีการส่งผลการประมวลค่าจากฐานข้อมูลเหล่านั้นไปยังฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกียวข้อง ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากจากการเขียนโปรแกรมและการแก้ไข โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมเมอร์
 • งานควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ IT Device ที่สนับสนุน SNMP Protocol เช่น PC Windows, PC Linux, Router, UPS, FirAlarm, ฯลฯ (ความสามารถนี้ หากเป็นซอร์แวร์ทั่วไปที่สามารถติดต่อผ่าน OPC Server ต้องมีการซื้อ SNMP OPC Server ที่มีราคาสูง ในขณะที่ซอร์ฟแวร์ของ ICONICS ไม่ต้องซื้อเพิ่มเนื่องจากมีความสามารถนี้อยู่แล้ว)
 • งานที่มีการเรียกใช้ Web Service ทำให้ขจัดภาระการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเว็บเซอวิสต่าง ๆ
 • งานที่มีการควบคุมแบบองค์รวม เช่นกำหนดว่าจะเริ่มทำงานอะไร จากขั้นไหนไปขั้นไหน มีการควบคุมตามเงื่อนไข สามารถหน่วงเวลาการควบคุมเป็นต้น เพื่อการพัฒนาและแก้ไขระบบควบคุมที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย

เทคโนโลยีที่ใช้ใน BridgeWorX

BridgeWorX คือซอร์ฟแวร์ระดับสูงที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- OPC (OPC 1.0, 2.05, 3.0, HDA, AE)

- SNMP (1.0, 2.0)

- ADO.Net

- C#.Net

- ASP.Net

ประโยชน์ของ BridbgeWorX

 1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและMaintainระบบควบคุมแบบองค์รวมได้อย่างมหาศาล เนื่องจากใช้บุคลากรน้อย วิศกรระบบสามารถสร้างการควบคุมได้เอง โดยไม่ต้องมีความรู้โปรแกรมมิ่งใดๆ
 2. ลดเวลาในการพัฒนาและแก้ไขระบบ บำรุงรักษาได้ง่าย
 3. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้ากันได้กับHardware และฐานข้อมูลต่าง ๆ ทำให้ง่ายต่อการขยายระบบเพื่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์และระบบใหม่ ๆ ในอนาคต
 4. ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตหรือกระบวนการทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. BridgeWorX จำกัดจำนวน IO Tagหรือไม่
 
ตอบ: ไม่จำกัดจำนวน IO Tag ครับ
 
 
2. จำกัดจำนวน Transaction หรือไม่
 
ตอบ: จำนวน Transaction ขึ้นอยู่กับขนาดไลเซนส์ที่ซื้อครับ เช่น 5/25/1000 Transaction
 
 
3. การทำงานแบบอัตโนมัติสามารถกำหนด Interval หรือเงื่อนไขได้หรือไม่
 
ตอบ: สามารถกำหนด Interval ของ Transaction ได้ หรือจะใช้เงื่อนไขจากสัญญาณ/Expression/Alarmก็ได้ 
 
 
4. สามารติดต่อกับ SAP ได้อย่างไร
 
ตอบ: ผ่านBAPI Functionครับ
 
 
5. กรณี SAP สามารถทำอะไรกับข้อมูลได้บ้าง
 
ตอบ:  
 Read SAP data and move it to OPC tags 
• Read SAP data and move it to a database table 
• Read OPC tags and write them into SAP 
• Read Database records and write them into SAP 
• And much more! 
 
 
6. กรณีฐานข้อมูลสามารถติดต่อฐานข้อมูลแบบใดได้บ้าง
 
ตอบ : ฐานข้อมูลเช่น MS SQL Server, MS Access, Oracle, SAP, MySQL, MS Excel, ODBC, OPC DA, OPC A&E, OPC HDA, OPC DA XML, OPC UA, Web Service
 
 
7. สามารถติดต่อกับอุปกรณ์Networkได้หรือไม่
 
ตอบ: สามารถติดต่อกับอุปกรณ์Networkที่สนับสนุนSNMP
 
 
8. สามารถโปรแกรมมิ่งเพิ่มความสามารถเช่นฟังกชั่นได้หรือไม่
 
ตอบ: สามารถนำWeb Serviceมาใช้งานร่วมได้ เช่นWeb Serviceที่ทำงานผ่าน Local และ Internet ดังนั้นเราสามารถพัฒนาWebServiceมาใช้งานด้วยได้
 
 
9. ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมจะสามารถใช้งานBridgeWorXได้หรือไม่
 
ตอบ: ทำได้ครับ ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใด ๆ การสร้างและคอนฟิกจะเป็นแบบGraphic Flow Chart และ User Interface 
 
Last Updated ( Tuesday, 19 May 2020 15:00 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ