ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์NETWORKด้วยGENESIS64 SCADA Print
Written by Administrator   
Monday, 05 August 2019 21:36

นำสถานะอุปกรณ์Networkมาแสดงหรือใช้เป็นเงื่อนไขในการแจ้งเตือน ใช้เป็นเงื่อนไขควบคุมกราฟิกหรือร่วมในการคำนวนค่าบางอย่าง

ชมVDOสาธิตการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ TCP/IPด้วยGENESIS64 SCADA