Home
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์NETWORKด้วยGENESIS64 SCADA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 05 August 2019 21:36

นำสถานะอุปกรณ์Networkมาแสดงหรือใช้เป็นเงื่อนไขในการแจ้งเตือน ใช้เป็นเงื่อนไขควบคุมกราฟิกหรือร่วมในการคำนวนค่าบางอย่าง

ชมVDOสาธิตการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ TCP/IPด้วยGENESIS64 SCADA

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ