Home
ใช้SCADAสั่งOutputของRemote IOเมื่อเกิดAlarmหรือตามเงื่อนไขInput PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 July 2019 15:32

image

สวัสดีครับ ปกติงานแบบนี้เราใช้PLCหรือSmart Remote IO ทำได้เลยโดยไม่ต้องมีSCADA แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหากต้องการให้SCADAเป็นตัวควบคุมก็สามารถทำได้(ไม่นิยม) เช่นมีSCADAอยู่แล้วและต้องการควบคุมที่เดียวจากส่วนกลางไปยังRemote IOต่างๆ เป็นต้น (แก้ไขที่เดียว)

หลักการ

ในตัวอย่างนี้ใช้GENESIS32 SCADAซึ่งมีความยืดหยุ่นมาก เป็นตัวควบคุมการทำงาน

– Input จากRemote IO จะส่งให้SCADAผ่านOPC Server

– SCADAรับข้อมูลมาเปรียบเทียบเงื่อนไขใน Unified Data Manager ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้สั่งOuputของRemoteผ่านOPC Server

ในUnified Data Managerให้สร้างExpressionขึ้นมาโดยสร้างเงื่อนไขตามที่เราต้องการเช่นตรวจสอบถ้าสัญญาณInputเกินระดับที่กำหนด

image

จากนั้นสร้างRegisterขึ้นมาและกำหนดให้Inputเป็นExpressionข้างต้น ส่วนOutputคือสัญญาณที่เราต้องการควบคุมให้ON

image

และหากต้องการเงื่อนไขแบบAlarm คือเมื่อมีAlarmตัวที่เราสนใจเกิดขึ้นก็ให้สั่งoutputออกมาก็ให้เอาสัญญาณ​InputจากRemote IOหรือPLCไปสร้างเป็นAlarmในAlarm Serverก่อนแล้วค่อยใช้tagจากAlarm serverเช่นจากAlarmWorxเป็นต้นมาใส่ในช่องInput OPC Point ของUnified data managerเนื่องจาก​AlarmWorxสามารถทำงานเป็นOPC DAได้ ทำให้เราเอาข้อมูลมาใช้เช่นเดียวกับOPC DAอื่นได้ เรายังสามารถกำหนดดีเลย์ของAlarmได้เช่นให้ดีเลย์ไป 3วินาทีแล้วค่อย​Alarmเพื่อป้องกันควาผิดพลาดกรณีสัญญาณ​sourceของAlarmมีการกระเพื่อมนั่นเอง ต่างจากการใช้InputจากOPC tagโดยตรงที่เราไม่สามารถกำหนดดีเลย์ได้ ทั้งนี้แนะนำให้ชมvdoการใช้ประโยชน์​จากAlarm tagในvdo นี้ครับ

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ