นำข้อมููลจากLabVIEWมาใช้งานในSCADAอื่นๆ Print
Written by Administrator   
Saturday, 22 June 2019 17:26

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ LabVIEWหลักการนำข้อมูุลจากโปรแกรมLabVIEWมาใช้งานในSCADAต่างๆที่สนับสนุนOPC DA

 

ในLabVIEWจะมีshared variable engineซึ่งมีOPC Serverอยู่ในนั้น เราสามารถทำการPublishตัวแปรต่างๆที่ใช้งานอยู่ในLabVIEWให้OPC Serverนี้ได้ หลังจากPublishแล้วจะสามารถใช้SCADAอื่นๆมาติดต่อเอาข้อมูลไปใช้งานได้

ชมวิธีการPublishข้อมูลShared VariableในLabVIEWให้OPC Serverของshared variable engine

Last Updated ( Saturday, 22 June 2019 09:29 )