Home
จำลองการทำงานเครื่องชั่งหรืออุปรณ์Serialเพื่อทดสอบกับSCADA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 01 October 2018 15:24

ถ้าต้องการจำลองการทำงานของเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์Serialที่ส่งข้อมูลออกมาทางซีเรียลำพอร์ต(COM Port)อัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้กับSCADA Software เราสามารถทำได้โดยใช้ซอร์ฟแวร์ประเภทEmulatorโดยจะมีซีเรียลพอร์ตจริงหรือไม่ก็ได้

ชมเวอร์ชั่น VDO

ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการจำลอง

– COM Port Data Emulator ดาวน์โหลด  : ใช้จำลองการทำงานของอุปกรณ์ซีเรียลสามารถส่งสัญญาณ Random หรือโหลดข้อมูลจากText Fileได้ โดยจะส่งออกข้อมูลที่จำลองขึ้นทางซีเรียลพอร์ต ถ้าไม่มีซีเรียลพอร์ตจริงในคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้โปรแกรมVSPE(ด้านล่าง)ร่วมได้เพื่อสร้างซีเรียลพอร์ตแบบVirual Serial Portขึ้นมา

 

– VSPE ดาวน์โหลด : ใช้จำลองCOM Port กรณีที่ไม่มีพอร์ตซีเรียลอยู่จริงในคอมพิวเตอร์

การใช้งาน

กรณีไม่มีซีเรียลพอร์ตอยู่จริง ให้เปิดโปรแกรมVSPEขึ้นมาจากนั้นสร้างพอร์ตแบบPairขึ้นมา

โดยเลือกเมนู Device > Create แล้วเลือก Device Type แบบ Pair แล้วคลิ้ก Next

 

image

 

เช่นสร้าง COM10 และ COM11 ขึ้นมา แล้วคลิ้ก Finish

image

 

แล้วคลิ้กปุ่ม Start

image

 

จากนั้นใช้โปรแกรมCOM Port Data Emulator ติดต่อกับพอร์ตCOM10เพื่อส่งออกสัญญาณจำลอง โดยกรอกหมายเลขพอร์ตที่ Serial Port (สังเกตุว่าโปรแกรมจะสร้างBuadrate, Bit,Partity,Stop bit มาให้ด้วยคือ 9600,8,N,1 ซึ่งสามารถเลือกได้) แล้วคลิ้กปุ่มStart

 

image

 

เท่านี้ก็จะมีข้อมูลส่งออกทางพอร์ต COM10

ให้เอาSCADAหรือApplicationที่ต้องการทดสอบอ่านค่ามาอ่านทางพอร์ตCOM11

ส่วนถ้ามีCOM Portจริง ก็ให้ใช้สายRS232ต่อเชื่อมจากพอร์ตจริงไปเข้าCOM Portของคอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่ใช้เป็นตัวรับค่า หรือถ้าคอมพิวเตอร์มีCOM Port 2 อัน ก็เอาสายเชื่อมต่อมายังCOM Portอีกอันแล้วใช้โปรแกรมอ่านค่าจากพอร์ตดังกล่าวนี้

ท่านอาจสนใจVDOการอ่านค่าจากอุปกรณ์Serialโดยไม่ต้องใช้OPC Server

Last Updated ( Monday, 01 October 2018 13:41 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ