Home
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างPLC/Controllerผ่านOPCไม่ต้องมีSCADA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 09 November 2017 15:04

image

เราสามารถใช้OPC Serverซึ่งมีชื่อว่าDeviceXPlorer OPC Serverเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างPLC/Controller/RTU/Temperature Controller/Power Meter ฯลฯ ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้SCADAมาเป็นตัวควบคุม ทำให้สามารถบริหารจัดการระบบควบคุมอัตโนมัติที่ต้องอาศัยการทำงานที่สัมพันธ์กันโดยอาศัยข้อมูลระหว่างกันได้ในต้นทุนต่ำ

ตัวอย่างการแลกเปลี่ยนข้อมูล

จากรูปเป็นตัวอย่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างPLCผ่านOPC โดยในEvent Bridgeหนึ่งๆสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงานเช่นตามระยะเวลา ตามEventแบบต่างๆ SourceคือTagต้นทาง Destinationคือtagปลายทาง เช่นจากรูปเป็นการส่งข้อมูลของ D000 ให้V2 โดยเอาค่าD000คูณกับ10ก่อนส่งค่าให้V2เป็นต้น โดยทั้งสองtagจะอยู่ในPLCเดียวกันหรือคนละPLCก็ได้ เราสามารถเพิ่มรายการBridgeเข้ามาได้หลายๆรายการ

image

ตัวอย่างการเลือกTagต้นทางและTagปลายทาง

image

นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานฟีเจอร์Scriptเพื่อทำงานที่ซับซ้อนเช่นสร้างเงื่อนไขการทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต่อกับOPC Serverได้อีกด้วย

>> ซื้อ/ขอราคา DeviceXplorer OPC Server <<

ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ และดาวน์โหลดDeviceXPlorer  OPC Server

Last Updated ( Monday, 27 December 2021 12:44 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ