Home
ดาวน์โหลดGENESIS64 SCADA 10.95 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 20 October 2017 02:35

ไฟล์ดาวน์หลดแบ่งเป็น 5 ไฟล์ โปรดดาวน์โหลดให้ครบก่อนทำการUnzip (ไฟล์เหล่านี้Zipด้วยโปรแกรม7Zip)

ไฟล์ส่วนที่1 | ไฟล์ส่วนที่2 | ไฟล์ส่วนที่3 | ไฟล์ส่วนที่4 | ไฟล์ส่วนที่5  |   SP1*

OPC Core Component redistributables-3.00.107-20171009.zip**

เพื่อรักษาความเร็วในการดาวน์โหลด และResumeได้ในกรณีInternetขัดข้อง ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรม Download Accelerator Plusในการดาวน์โหลด

 

*ไฟล์ SP1 ใช้ปรับปรุงการทำงานของGENESIS64 10.95 แนะนำให้ติดตั้งหลังGENESIS64

**สำหรับอัพเดทOPC Server ที่ใช้มาตรฐานOPC DA3.0เวอร์ชั่นเก่ากว่า แนะนำให้ติดตั้งหลังSP1

Last Updated ( Monday, 23 October 2017 20:17 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

 ฟรีToolkit สำหรับ GENESIS32 SCADA !!!

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ