Home
SCADAช่วยยกระดับธุรกิจ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 04 September 2017 09:14

การทำธุรกิจต้องมีตัวชี้วัด โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมวิศวกรรมSCADAจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพการผลิตและบริหารจัดการอุตสาหกรรมได้อย่างดี ช่วยยกระดับและเรียกความเชื่อมั่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจบัน​

การตรวจสอบสร้างตัวชี้วัดด้วยระบบSCADAนั้นทำให้ความผิดพลาดเกิดน้อยลงเพราะสามารถป้องกันการเกิดจากระบบตรวจจับ พัฒนาปรับปรุงการทำงานได้ดีขึ้นจากข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อการวิเคราะห์ในระบบSCADAซึ่งมีความแม่นยำและรวดเร็วในการตรวจจับเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลเพื่อรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว ทำให้บริหารงานและตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพจากข้อมูลที่เที่ยงตรงรวดเร็วที่สรุปออกมากระชับได้ใจความเหมาะแก่แต่ละบุคคล

 

ธุรกิจที่มีศูนย์กลางการบริหารงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพจึงควรพัฒนาระบบSCADAที่เหมาะกับตนเองเป็นเครื่องมือผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตให้ตรงตามเป้าหมายและพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ได้เร็วและมีคุณภาพ SCADAจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นและมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากรอบด้านเพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้อง การยกระดับเช่นนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ลงทุน และลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 

การพัฒนาSCADAนั้นควรเริ่มจากความต้องการที่ชัดเจนภายในองค์กร ไม่เร่งรีบ และเปิดโอกาสการเรียนรู้แก่บุคลากรด้วยการส่งเสริมที่เหมาะสม จะช่วยให้ระบบSCADAที่ได้มีโครงสร้างที่เหมาะและไม่ซับซ้อนจากการปรับปรุงและพัฒนาอย่างรู้เท่าทันจากภายในองค์กรเองแบบต่อเนื่อง

 

SCADAเป็นส่วนกลางการติดต่อกับระบบควบคุมย่อยต่างๆที่กระจัดกระจายกันอยู่ ดังนั้นการเลือกใช้ซอฟต์แวร์SCADAจึงควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานการติดต่อสื่อสารที่เปิดกว้างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สามารถเข้ากันได้กับแอพพลิเคชั่นเช่นฐานข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้ คุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้การต่อขยายและนำเข้าสัญญาณจากระบบต่างๆทำได้ง่ายช่วยลดภาระความยุ่งยากและลดต้นทุนการอินธิเกรตทุกระดับทั้งplant floorและManagement การพิจารณาว่าจะใช้ซอฟต์แวร์SCADAใดจึงอาจจะต้องค่อยๆทดสอบเรียนรู้จากเวอรชั่นทดลองเปรียบเทียบกันหลายๆยี่ห้อซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนว่าอันไหนเหมาะกับงานของเรามากที่สุดทั้งปัจจุบันและระยะยาว

Last Updated ( Monday, 04 September 2017 09:21 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ