Home
ทำไมการส่งสัญญาณจากไซต์เข้าศูนย์ดีกว่าให้ศูนย์ไปอ่านจากไซต์กรณีไซต์ใช้Dynamic IP PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 01 September 2017 18:43

การส่งสัญญาณจากไซต์เข้าศูนย์ทำให้เราประหยัดต้นทุนและลดความยุ่งยากในการเข้าถึงอุปกรณ์ในไซต์ได้

 

ในที่นี้จะกล่าวถึงการรวมศูนย์สัญญาณจากอุปกรณ์ในพื้นที่ห่างไกลมายังส่วนกลาง ปกติแล้วเราจะส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากต้องให้SCADAไปอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์แต่ละไซต์มาที่ส่วนกลางเราจะต้องระบุIP addressของอุปกรณ์นั้นๆซึ่งต้องเสียค่าเช่าIP หรือหากไม่เช่าก็ต้องใช้บริการIP redirectซึ่งจะได้ชื่อHostหรือSub domainมาใช้ ถ้าOPC serverไม่สามารถกรอกชื่อHostแทนIP addressก็จะไม่มีประโยชน์อันใด และถ้าOPC Serverใส่ชื่อHostเพื่อชี้ไปยังอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ก็ยังต้องForward portจากRouterไปยังอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อตัดปัญหาความยุ่งยากนี้เราสามารถใช้ให้PLCหรือHMI panelที่สนับสนุนModbus TCP Masterเป็นตัวกลางส่งสัญญาณมายังส่วนกลางที่มีPublic IP จะทำให้เราไม่ต้องเสียค่าเช่าIPในแต่ละไซต์ที่ส่งข้อมูลเข้ามาเนื่องจากทางไซต์เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาไว้ที่ส่วนกลางไม่ได้ให้ส่วนกลางไปเอาจากไซต์

 

ที่ส่วนกลางจะต้องมีซอฟต์แวร์ทำหน้าที่Modbus Slaveสำหรับเก็บค่าที่ไซต์ส่งเข้ามา เช่นใช้Modbus TCP OPC serverที่ทำหน้าที่Slaveได้เช่นKepware หรือจะใช้อุปกรณ์Modbus TCPที่มีพื้นที่Data memoryเพียงพอเป็นตัวเก็บข้อมูลก่อนให้OPC serverดึงไปใช้งานก็ได้ ที่ทำเช่นนี้ก็เพราะSCADAอย่างGenesis32มีModbus OPC Serverให้ใช้งานอยู่แล้วสามารถดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ไปใช้ได้เลย SCADAที่มีModbus TCP Driverก็ทำได้เช่นกัน

 

กรณีที่ต้องการใช้บริการIP Redirectซึ่งมีผู้ให้บริการฟรีอยู่บ้างนั้น ควรเลือกOPC Serverที่สามารถกรอกชื่อHostแทนIP Addressได้เช่นModbus OPC ServerของGenesis32ซึ่งสามารถระบุตัวอุปกรณ์โดยใช้IPหรือชื่อHostก็ได้ ก็จะทำให้SCADAสามารถอ่านและเขียนข้อมูลโดยตรงไปยังอุปกรณ์ แต่มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของการเปลี่ยนIPในแต่ละวันจากISPเนื่องจากเราไม่ได้เช่าIP จึงควรทดสอบว่ามีการตรวจจับและอัพเดทของผู้บริการIP Redirectเร็วช้าเพียงใด อยู่ในระยะเวลาที่ยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งการกำหนดค่าคอนฟิกAccountและPasswordจะทำที่Routerที่ต่ออินเทอร์เน็ตของไซต์นั้นๆครับ

 

Proface HMI ใช้เป็นProtocol Converterให้SCADAได้

image

Last Updated ( Friday, 01 September 2017 10:52 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

CE ATEX Green

ปกป้องสายส่งแบบต่างๆจากSurge (Signal Line/ LonWork  / Ethernet / RS422 / RS485 / RTD/Thermocouple/Potentiometer/Strain Guage/ ฯลฯ)

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ