เริ่มทำSCADAแบบ Pilot Project ดีอย่างไร เริ่มอย่างไร?
Home