Home
เริ่มแล้ว สัมมนาGENESIS32 for the beginner PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 24 March 2016 18:43

34432

EDA International Ltd. จัดสัมมนาสำหรับลูกค้าผู้สนใจSCADAแบบเอ็กซคลูซีฟในหัวข้อ “GENESIS32 for the beginner” ซึ่งจะช่วยเปิดประตูสร้างความเข้าใจและช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถรู้วิธีการใช้งานGENESIS32เบื้องต้นได้ เป็นการย่นระยะเวลาในการทำความเข้าใจและหาทางที่จะเริ่มต้นเรียนรู้SCADAระดับโลกที่หน่วยงานชั้นนำทั่วโลกให้ความไว้วางใจอาทิ ไมโครซอฟต์, เพนตากอน(กระทรวงกลาโหมสหรัฐ) และอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม และรัฐบาล ชั้นนำในประเทศไทยมาอย่างยาวนานด้วยบริการหลังการขายและแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่ดีและมากที่สุดในประเทศไทย

Last Updated ( Thursday, 24 March 2016 11:54 )