Home
คลาวด์Go-Global:รันGo-Global Clientเรียกโปรแกรมอัตโนมัติพร้อมวินโดวส์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 28 December 2015 22:04

ถาม: Go-Global Clientเรียกโปรแกรมอัตโนมัติพร้อมวินโดวส์อย่างไร?

 

ตอบ: สร้างBatch fileเพื่อระบุว่าจะให้Go-Global Clientเรียกโปรแกรมใดบ้าง(หลายโปรแกรมก็ได้) โดยในBatchจะระบุUser/Passwordไว้

(เลือกชมแบบVDOคลิ้กที่นี่

การใช้งาน

1. กำหนดโปรแกรมที่ต้องการให้ทำงานอัตโนมัติผ่านGo-Global Client (เลือกข้อ 1.1 หรือ 1.2 แล้วแต่กรณี) 

1.1 ถ้าต้องการให้ทำงานหลายโปรแกรม สร้างไฟล์ start.bat ไว้ในหน้า Desktop โดยใช้Notepad และมีเนื้อหาของไฟล์ดังนี้

@ECHO off

start /b "" "C:\Program Files (x86)\GraphOn\GO-Global\Client\gg-client.exe" -h Hostname –a Program1 -u username -p password

start /b "" "C:\Program Files (x86)\GraphOn\GO-Global\Client\gg-client.exe" -h Hostname -a Program2 -u username -p password

 

1.2 ถ้าต้องการให้ทำงานโปรแกรมเดียว ให้ใช้Task Scheduleสร้างTaskขึ้นมาเพื่อเรียกใช้โปรแกรม gg-client.exe กำหนดTriggerเป็น"At log on" และกำหนดargumentsคือ  -h Hostname –a Program1 -u username -p password (วิธีใช้งานTask Schedule)

 

2. แก้ Hostname เป็นชื่อเครื่องHostหรือ IP Address ของ Host

แก้ไขชื่อโปรแกรมจาก Program1 และ Program2 เป็นชื่อโปรแกรมที่แชร์ไว้ใน Cluster Manager เช่นจากรูปจะพบชื่อโปรแกรมในกรอบสีแดงคือ Notepad ซึ่งแชร์ไว้ในเครื่อง Host ให้เครื่องClientต่างๆเรียกใช้

แก้ -u username จาก username เป็นชื่อUserที่จะล็อกอิน

แก้ -p password จาก password เป็นรหัสผ่านของUserข้างต้น

ทำการ Save (โดยเลือก Type เป็น All files และตั้งชื่อเป็น start.bat)

จากนั้นใช้Task Scheduleเรียกไฟล์Batchอัตโนมัติเมื่อวินโดวส์เริ่มทำงานตามวิธีนี้

Note: ให้เลือกStartup StateของโปรแกรมในCluster Managerเป็นMaximized มิเช่นนั้นโปรแกรมจะไม่รันอัตโนมัติแต่ต้องดับเบิ้ลคลิ้กเลือกเท่านั้น 

Last Updated ( Wednesday, 30 December 2015 09:09 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

image ใช้Excelเป็นOPC Datalog อย่างง่าย

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ