Home
บรรยากาศอบรมGENESIS32 15-17 ตุ.ค. 2557 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 22 October 2014 01:26

EDA International Ltd.ให้การอบรมแก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด และบริษัท Hitachi Metals (Thailand) Ltd.

 

Last Updated ( Tuesday, 21 October 2014 17:32 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ