อบรมการใช้งานระบบSCADAให้นศ.ม.ราชภัฏลำปาง Print
Written by Administrator   
Monday, 20 July 2009 18:05

RajabhatTraining วันเสาร์ที่ 18 และอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2552 บริษัท EDA International Ltd. ได้อบรมการใช้งานระบบ SCADA โดยควบคุมด้วยซอร์ฟแวร์ GENESIS32 ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาค กศ.บป. และภาคปกติ จำนวน 20 คน พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ เพื่อให้เข้าใจและสามารถเริ่มใช้งานปฏิบัติการ SCADA ได้

Last Updated ( Monday, 20 July 2009 10:06 )