ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม GENESIS32 วันที่ 19, 20, 21 ส.ค. 52 Print
Written by Administrator   
Monday, 17 August 2009 19:39

EDA International Ltd. มีความยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมการสร้างระบบ SCADA ด้วย GENESIS32 จากบริษัทต่าง ๆ ดังนี้

- บริษัท KSP Equipment Co.,Ltd.
-
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
-
บริษัท เกรท อะโกร จำกัด
- บริษัท Gulf Power Generation

สนใจเข้าอบรมครั้งต่อไป

Last Updated ( Wednesday, 19 August 2009 13:44 )