จอHMIแสดงผลค่าจากADELSystem Power Supply/UPS/Battery Chargerสูงสุด50ชุด คอนฟิกผ่านเว็บได้ Print

จอHMIที่จะแสดงพารามิเตอร์ต่างๆจากPower SupplyของADELSystemเช่นค่า input/output data, peak current, peak voltage,battery parameters เช่น temperature, สถานะการcharge, internal Impendency เป็นต้น สามารถใช้ตั้งค่าADELSystem Deviceอย่างDC- Ups, Power Supply และ Battery Charger สามารถแสดงAlarm เก็บข้อมูลHistory ยิ่งกว่านั้นยังมีWeb Serverในตัวเพื่อให้สามารถคอนฟิกผ่านเว็บได้

Monitor & Control

DPY351

Monitoring, Configuring, Connecting

It will takes control

The DPY351 is a robust and versatile multifunction display that allows monitoring, configuring and managing the ADELSystem devices connected in an ADELBus network.

  • It is equipped with a high-brightness and wide viewing-angle 3.5’’ TFT screen  which guarantees an optimum visibility in any operating condition

  • Intuitive Human-Machine Interface (HMI) is a user interface or dashboard clear

  • Ethernet interface inside, allows to configure and manage true ADELBus the connected devices  through its,  by using the SNMP and Modbus TCP protocols

  • It is possible to connect several devices in chain together, up to 50

Monitoring
It is possible the monitoring of input and output data, peak current, peak voltage, all the battery parameters such as temperature, state of charge, internal Impendency

Configuration

With the DPY351, it is possible to modify the parameters of any ADELsystem device connected: DC- Ups, Power Supply and Battery Charger

Alarms management

All the alarms present on the single device are immediately reported

History

The history parameters are recorded inside each device. The DPY351 allows inspecting all the historical parameters of each single device

Logging

The device memorize and display the last 20 action done

Web Server

It is possible configure and drive the device by own Server

Event

Actions that are coordinated among connected devices can be programmed, thus automating the system

So many way to use and apply itMonitor and Control
To monitor all the parameters of installed devices in the panel
Comunication
Essential to transfer all parameters remotely via Ethernet connection

All in One
It includes 2 Input 1 Output and a temperature sensor that allows sensor management in small environments.

All in one: Display, Hub, PLC

The Core of the system

The heart of the easy-to-assemble system is a 90mm hole for all types of surfaces, designed for heavy-duty use in a robust IP67, which allows you to manage multiple units by monitoring, configuring, storing and connecting remotely. A unique device, the first that allows all the functions to be enclosed inside for maximum performance at the highest levels of ADELSystem devices.

Display parameters as you prefer


Display Configuration


Display Configuration “Homepage”

 


Customize Dashboard


Customize “Six Values”


Customize “Two Values”


Customize “Single Value"

Add new device

Notification Alarm

Gateway and Protocol

  • Web Server HTTP for Configuration and Driver the device by Ethernet; static or Dynamic IP

  • Modbus TCP/IP Configuration TCP/IP Configuration group of parameter default values. They allow unique identification of the unit in the network.

  • SNMP v2c An ADELsystem MIB table is provided which consists of a list of parameters of the connected power device that can be remotely read, or read-written through the SNMP. Each parameter, (OID), is mapped one-to-one to a Modbus RTU holding register.

  • MQTTMQTT communication allows the DPY351 to connect to the ADELView System Cloud for the remote monitoring of the power devices connected to the DPY using Modbus or CANbus

Connection & Control

DPY351 was developed to connect to all the new devices developed by ADELSystem. Through ADELBus (CANBus and ModBus) it is possible to establish the connection of configuration, reading, evolution of the device data. Through the DPY351 it is possible to create Events, they are the result of an algorithm established by the DPY351 among the various interconnected devices.

Interactive functions

Opens the head to ADELSystem devices. View, control, integrate PLC functions and transmit all system functions via Ethernet. Compact, UserFrendly, high performance, it's the device you never thought, but now that it's there and you will not be able to do without it.


» Datasheets and Manuals