บริการงานAutomation/SCADA Print

bpx-one

  • บริการรับออกแบบ จัดหา ติดตั้งระบบควบคุม Automation/Process Control ระบบแสดงผลและเก็บรวบรวมข้อมูล SCADA / HMI สำหรับอุปกรณ์ประมวลผลแบบ PLC, DCS หรือ Process Controller ทุกยี่ห้อด้วย GENESIS32 ซึ่งเป็น SCADA Software ชั้นนำของโลกอุตสาหกรรม
  • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบ แสดงผลและเก็บรวบรวมข้อมูล
  • บริการปรับปรุง อัพเกรด ระบบ แสดงผลและเก็บรวบรวมข้อมูล
  • บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบแสดงผลแบบ WebHMI
  • บริการจัดหาอุปกรณ์ควบคุมในงาน SCADA และ Automation ทุกชนิด เช่น PLC, Controller, Remote I/O, Sensor เป็นต้น พร้อมงานติดตั้งทั้งหมด